در مورد قوانون اساسی بیشتر بدانید

قانون اساسی ، مجموعه ای از قواعد و قانون میباشد که در زمینه مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، قضایی، اجرایی و موارد دیگر با حضور وکلای قانون اساسی روشن و تفسیر میشود.

قانون اساسی چیست؟

قانون اساسی قانون قانونی است که به تفسیر، اجرا و اصلاح قانون اساسی یک کشور مربوط می شود. این حوزه ای از قانون است که به آنچه در قانون اساسی گفته می شود، معنا و محدودیت های آن متمرکز است. با تغییر و گسترش مسائل اجتماعی و سیاسی در کشور، وکلائی که قانون اساسی را اجرا می کنند، این موارد را به دادگاه می آورند تا درمورد معنی، تفسیر و اجرای قانون اساسی شفاف سازی کنند.

با وجود اصلاحات بسیاری در طول سال ها، قانون اساسی همچنان سند اصلی حاکم بر دولت ها است. قانون اساسی در سه شعبه قدرت را به دولت می دهد: قوه مقننه که قانون را وضع می کند، قوه مجریه است که قانون را اجرا می کند و معاهدات می کند و شاخه قضایی را که قانون را تفسیر می کند. سرانجام، قانون اساسی رابطه فردی با دولت را مشخص می کند.

مناطق عمده قانون اساسی و تفسیر آن

موعد مقرر

روند مناسب این ایده است که دولت نمی تواند آزادی و یا دارایی شخصی را بدون یک رویه قضایی عادلانه به دست بگیرد. شخصی که متهم به یک جرم است حق دارد نسبت به اتهامات علیه آنها و فرصتی که در این پرونده شنیده شود، توجه کافی داشته باشد. آنها حق دارند در مورد پرونده خود قاضی منصفانه یا هیات منصفه داشته باشند. آنها حق دارند از شهود عبور کنند و فرصت داشتن وکالت را داشته باشند. دادگاه ها باید پرونده های دادرسی را نگه داشته و دلایل تصمیمات خود را به صورت علنی بیان کنند. شما همچنین حق دارید در امور مدنی یک روند منصفانه داشته باشید.

آزادی بیان

دولت نمی تواند حق مردم را برای سخن گفتن، اجتماع و عمل به دین محدود کند. دولت فقط می تواند محدودیت زمان و مکان را برای گفتار محدود کند. در صورت ایجاد محدودیت، باید محدودیت ها را به طور یکنواخت برای همه اعمال کنند. حقوقدانان قانون اساسی همچنان محدودیت های آزادی بیان را به چالش می کشند و دادگاهها همچنان با عمل متعادل در خدمت به منافع عمومی مشروع و حق شخصی برای بیان و بیان به مبارزه می پردازند.

بند تجارت

بسیاری از اختیارات قانونگذاری دولت از بند تجارت قانون اساسی ناشی می شود. دولت تنها می تواند صنعت را تنظیم کند اگر صنعت تأثیر بگذارد یا پتانسیل تأثیرگذاری بر تجارت را داشته باشد. بند تجارت یکی از مهمترین بخش های قانون اساسی است. به طور کلی، دیوان عالی کشور بند تجارت را به روشی گسترده تفسیر می کند.

تبدیل شدن به یک وکیل قانون اساسی

وکلائی که قانون اساسی را اجرا می کنند ممکن است در یک شرکت حقوقی خصوصی، یک گروه وکالت غیرانتفاعی یا برای دولت کار کنند. کار آنها ممکن است شامل مواردی باشد برای تعیین مواردی که باید انجام شود، تهیه اسناد اولیه و تهیه گزارش های تفصیلی تحقیق. کار آنها ممکن است شامل مراجعه به دادگاه برای استدلال های شفاهی و سایر جلسات دادرسی باشد.

برخی از وکلای دادگستری قانون اساسی می شوند و منحصراً قانون اساسی را اجرا می کنند. به عنوان مثال، یک دیوان عالی و وکلای آنها فقط در پرونده های قانون اساسی کار می کنند. از طرف دیگر، یک قاضی دادگاه در یک شهر کوچک در یک دادگاه ممکن است فقط با بخشی از اجرای یک دادگاه عمومی جنایی، محلی و دادگاه مدنی با موضوع مشروطه روبرو شود.

با این حال، حتی در یک دادگاه کوچک محلی، قضات و وکلا باید هر روز روند رسیدگی مناسب را در نظر بگیرند. از خواندن یک متهم جنایی حق محاکمه آنها برای اطمینان از اینکه فرد حق دارد در یک موضوع مستاجر موجر شنیده شود، همه وکلای دادگستری و قضات متبحر در کار خود با قانون اساسی روبرو می شوند. همه وکلا متمرکز بر بحث در مورد موضوعات جدید قانون اساسی و به چالش کشیدن دامنه قانون اساسی نیستند. با این حال، قانون اساسی و تفسیر آن مواردی هستند که به نوعی عملکرد اکثر وکلا را در نظر میگیرند.

قانون اساسی در کشورها

هر دولت در جهان باید تصمیم بگیرد که چگونه این کار می کند. رهبران باید تصمیم بگیرند که آیا کشور قانون اساسی را بخواهد یا خیر. اگر کشوری تصمیم بگیرد که قانون اساسی را اداره کند، باید تصمیم بگیرد که چه چیزی را در قانون اساسی خود قرار دهد و چگونه می تواند بررسی قضایی را ارائه دهد.

عمل به قانون اساسی ممکن است شامل همکاری با کشورهای در حال توسعه برای تعیین نحوه تهیه قانون اساسی آنها باشد. در حالی که برخی می گویند قانون اساسی ایالات متحده الگویی برای دولتها در سراسر جهان است، برخی دیگر می گویند که مدل سازی یک قانون اساسی بر اساس قانون اساسی ایالات متحده اشتباه است. وکلا قانون اساسی ممکن است با این دولتها همکاری کنند تا قانون اساسی خود را تدوین کنند و مزایا و معایب سایر قانون اساسی را که در حال حاضر در سراسر جهان قابل اجرا است در نظر بگیرند.

چرا وکیل قانون اساسی می شوید؟

قانون اساسی این پتانسیل را دارد که به سرعت در جامعه تأثیر بگذارد. برخی از تأثیرگذارترین تحولات در جامعه به این دلیل اتفاق می افتد که وکلای مشروطه پرونده ها را به دادگاه می آورند. برای وکلائی که از سیاست لذت می برند، قانون اساسی یک راه عالی برای تأثیرگذاری قدرتمند بر جامعه است.

حقوقدانان قانون اساسی پتانسیل تغییر جامعه را دارند. در حالیکه قانونگذاران و وکلائی که به آنها کمک می کنند در ایجاد قوانینی قدرت قابل توجهی نیز دارند، خواه این قوانین باطل یا تأیید شوند به دادگاه بستگی دارد. موفقیت یک پرونده به کار شفاهی و کتبی وکلای قانون اساسی بستگی دارد.

اگر از برخورد با فلسفه و مسائل سیاسی لذت می برید، قانون اساسی ممکن است برای شما باشد. وکلای مشروطه به جای بحث در مورد پرونده یک بار در هر روز یا هفته، ممکن است ماهها فقط برای یک حضور در دادگاه تمرین کنند. موفقیت یک پرونده ممکن است به این معنا باشد که بتواند به یک سؤال به درستی پاسخ دهد یا اینکه بتواند دادگاه را به یک پرونده کوچک شناخته شده نشان دهد. قانون اساسی برای وکلائی است که از بیان جزئیات بیشتر از دقیقه لذت می برند.

قانون اساسی اغلب هیجان انگیز است. شما حتی ممکن است یک قاضی دادگاه یا دادگستری دیوان عالی کشور شوید. این که آیا شما در دیوان عالی کار می کنید یا ساعت ها وقت خود را صرف تهیه پیش نویس خلاصه کامل می کنید، بسیاری از افراد با نفوذ و کارشناسان حقوقی در سراسر جهان ممکن است کار شما را مرور کنند و از آن برای تصمیم گیری های مهم با اهمیت در کل جامعه استفاده کنند.

هدف اصلی قانون اساسی

قانون اساسی قانون قانونی است که بر چهارچوب جامعه حاکم است. هدف این است كه به سؤالات پاسخ دهد كه چه قوانینی و آزادی هایی برای همه افراد اعمال می شود و چگونه باید از این آزادی ها استفاده شود. قانون اساسی و کسانی که آن را تمرین می کنند تأثیر عمیقی بر جامعه دارند.