قانون مدنی یا قانون مشترک را بشناسید

قانون مدنی یا قانون مشترک ، به مجموعه قواعد و ضوابطی گفته میشود که در زمینه حقوق مردم یک کشور و قوانین مرتبط با حقوق مدنی یک جامعه مطرح میشود.

قانون حقوق مدنی چیست؟

حقوق مدنی حوزه قانون است که به افراد جامعه این حق را می دهد که از انواع خاصی از تبعیض عاری شوند. این حوزه قانون است که به مردم حق می دهد رفتار مساوی و عادلانه در جامعه داشته باشند. قانون حقوق مدنی اقشار محافظت شده ای از مردم ایجاد می کند. هنگامی که دیگران سعی می کنند بر اساس خصوصیات طبقاتی، تبعیض قائل شوند، از این قانون حمایت می کند.

قوانین حقوق مدنی چیست؟

قوانین حقوق مدنی قوانین مختص هر کشور است که برای همه افراد جامعه اعمال می شود و بر اساس ویژگی های محافظت شده از تبعیض جلوگیری می کنند. بسیاری از قوانین مربوط به حقوق مدنی وجود دارد که از چندین طبقه مختلف از شهروندان در زمینه های مختلف محافظت می کند. قوانین حقوق مدنی با هم کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که با همه افراد جامعه به طور برابر و عادلانه رفتار می شود.

دسته بندی های حقوق مدنی

بیشتر مردم می دانند که نژاد و جنسیت دو طبقه محافظت شده از قوانین حقوق مدنی هستند. اما اینها فقط بعضی از اقشار مردم است که از حقوق مدنی حمایت می کنند. برخی از موضوعات محافظت شده در قانون حقوق مدنی شامل موارد زیر است: سن، جنسیت، ملیت، دین، وضعیت تأهل.

آیا حقوق مدنی و حقوق مشروطه یک چیز هستند؟

حقوق مدنی و حقوق مشروطه حوزه های حقوقی را با هم تداخل می کنند. هر کسی حق دارد از مجازات بی رحمانه و غیرمعمول عاری شود. رسیدگی قانونی یک حق مهم دیگر قانون اساسی است. روند موجه بدان معنی است که دولت نمی تواند پول یا املاک شما را از بین ببرد یا شما را به زندان بیاندازد بدون اینکه فرصتی عادلانه به شما ارائه دهد تا طرف شما از داستان در دادگاه شنیده شود.

در حالی که حقوق مدنی همچنین به آزادی افراد در جامعه مربوط می شود. حقوق مدنی بیشتر مربوط به تبعیض نسبت به گروه های مختلف در جامعه است. حقوق قانون اساسی مربوط به حق کسی است که از رفتار ناعادلانه دولت عاری شود. حقوق شهروندی هم با دولت و هم با احزاب خصوصی در تبعیض از خصوصیات مبتنی بر افراد مانند نژاد و جنسیت ارتباط دارد. در حالی که حقوق مشروطه و حقوق شهروندی غالباً در هم تنیده اند، و دقیقاً همان حوزه های قانونی نیستند.

حقوق مدنی

برخی از کشورها آژانس های خود را نیز دارند که ادعاهای تبعیض در اشتغال و آموزش را بررسی می کنند. وکلائی که قانون حقوق مدنی را اجرا می کنند، حتماً همه راه های اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی را بررسی می کنند. بخشی از عمل موفقیت آمیز در مورد حقوق مدنی، دانستن اینکه در آن چگونه می توان برای اجرای حقوق مدنی اقدام کرد.

چه کسی قانون حقوق مدنی را اجرا می کند؟

قوانین حقوق مدنی را می توان در سراسر کشور اجرا کرد. وکلائی که قانون حقوق مدنی را اجرا می کنند ممکن است در دادگاه عالی حضور داشته باشند، یا ممکن است در یک شهر کوچک کار کنند. آنها ممکن است در مقیاس وسیع برای گروه های منافع عمومی کار کنند، یا ممکن است در یک عمل انفرادی برای مشتریان خاص کار کنند.

وکلای حقوق مدنی همچنین شامل وکلائی هستند که برای آژانسهای تحقیقاتی که قوانین حقوق مدنی را اجرا می کنند، کار می کنند. به عنوان مثال، وکلای حقوق مدنی ممکن است ادعاهای مربوط به نقض حقوق مدنی را برای وزارت آموزش و پرورش یک کشور را بررسی کنند. این ممکن است برای یک سازمان دولتی مشابه کار کند.

از آنجا که بسیاری از موارد مربوط به حقوق شهروندی موارد برجسته ای است که بر کل کشور اعمال می کنند. دادگاه عالی غالباً پرونده های مربوط به حقوق مدنی را می شنود، بنابراین وکلائی که دارای مهارت و مهارت لازم برای اجرای قانون حقوق مدنی هستند ممکن است در بالاترین دادگاه کشور مورد استدلال قرار دهند. از طرف دیگر، یک وکیل ممکن است یک مشتری متقاضی دعوی برای تبعیض شغلی در یک شهر کوچک باشد. برخی از وکلا فقط بر پرونده های حقوق مدنی تمرکز می کنند، در حالی که وکلای دیگر ممکن است به عنوان بخشی از یک عمل گسترده تر و قانونی مدنی، پرونده گاه و بیگاه را تحت رسیدگی قرار دهند. وکلای حقوق مدنی در سراسر کشور زندگی و کار می کنند.

چرا وکیل حقوق مدنی می شوید؟

وکلائی که می خواهند جامعه را تغییر دهند، از طریق اعمال قانون حقوق مدنی می توانند این کار را انجام دهند. وكلاي حقوق مدني بايد براي انجام اين تحقيق با مهارت و كوشش تلاش كنند. وکلای حقوق مدنی همچنین به افرادی که در معرض تبعیض غیرقانونی قرار دارند، کمک می کنند. برای وکلائی که می خواهند به افرادی که نیاز به وکالت دارند کمک کنند و برای وکلائی که از رسیدگی به پرونده های بسیار تأثیرگذار لذت می برند، قانون حقوق مدنی انتخاب شغلی و شگفت انگیز را برای شما فراهم می کند.